Kerkwijzer

Elke 4 weken verschijnt Kerkwijzer met informatie over de protestantse gemeenten in Borsele. Hieronder leest u onze bijdrage voor de periode van zondag 16 augustus t/m 27 september 2020.

KERKDIENSTEN – zie in de kolom hiernaast

JARIGEN vanaf 80 jaar

  • 13 aug – mw. M. Goeree-Koeman, Driewegen – 83 jaar
  • 22 aug – mw. C.C. Moerland-Platschorre, Goes – 97 jaar
  • 29 aug – mw. C. Mol-de Dreu, Kapelle – 88 jaar 

Van harte gefeliciteerd namens de gemeente en Gods zegen gewenst over het komende levensjaar!

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Ontvangen in de afgelopen periode:

voor de kerk in juni/juli:             €   68,=

voor solidariteitskas in juni/juli: € 190,=

voor de diaconie in juni/juli:      € 135,=

collecte 19 juli voor diaconie:   €  70,=

collecte 26 juli voor ZOA:         €  74,85

Voor alle gaven zeggen wij u hartelijk dank!

Van de kerkenraad

Vanaf juli komen we weer bij elkaar in onze kerk in Driewegen. Het is fijn om elkaar weer wekelijks te kunnen ontmoeten en zeker nu we weer zachtjes kunnen meezingen. Voorlopig blijven we de kerkgangers registreren om te kunnen waarschuwen als iemand corona-positief getest zou worden. We blijven ook afstand bewaren in de kerk. Het maandelijks koffie drinken na de dienst kan misschien in september weer. 

Blijf alert, blijf gezond en houdt afstand. We wensen iedereen een ontspannen en mooie nazomer toe!