Wie

zijn wij?

De Protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (kortweg DEO) is een kleine gemeente in de Zak van Zuid Beveland. De meeste leden komen uit de drie dorpen die de naam van de gemeente vormen. Via een periode van ‘Samen op Weg’ is tussen 1994 en 2002 de huidige gemeente ontstaan uit de Hervormde gemeente te Driewegen, Gereformeerde Kerk te Driewegen, Hervormde gemeente te Ovezande en Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk.
Momenteel bestaat de gemeente uit een kleine maar enthousiaste groep mensen die zich inzet om het kerkelijk leven op vernieuwende wijze maar ook herkenbaar voort te zetten.

Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn de groeiende samenwerking met andere dorpskerken (zie www.pkn-zwake.nl) en daarnaast het leggen van nieuwe verbindingen tussen en in de dorpen in deze regio.

Ons beleidsplan: DEO beleidsplan 2018-2023def

De Kerkenraad bestaat uit zes personen:

Naam Functie E-mail
Theanne Boer Diaken
Willeke Verhage Diaken willekevandorp@hotmail.com
Tonni Krijger Ouderling / Kerkrentmeester
Andien Goense Ouderling / Scriba
Jaap de Graaf Ouderling / Voorzitter
Ds. Jörg Buller Predikant jorgbuller@yahoo.com.br

Nieuwe dominee Jörg Buller stelt zich voor:

Het was een vreemd en tegelijkertijd vertrouwd gevoel na negen jaar weer eens naar de kerk in Driewegen te rijden. Zo wist ik nog dat het laatste stuk van de weg over een dijk gaat en herkende ik ook meteen de kerk. Maar het was natuurlijk niet precieszo als ik het in mijn herinnering had opgeslagen. Vandaar dat het dan soms ook weer vreemd voelde. En, zoals gezegd, tegelijkertijd ook vertrouwd. 

Want in 2010 was ik herhaaldelijk op zondagochtend naar Driewegen gereden. We waren toen uit Brazilië teruggekeerd en weer in ons huis in Middelburg gaan wonen. Ik had in die tijd nog geen nieuwe aanstelling en daardoor ook geen preekverplichtingen op zondag. Toen ds. Jacoline de Koe voor een langere periode moest herstellen van een herniaoperatie, vielen onverwachts gaten in het preekrooster. Op de een of andere manier moet in Driewegen bekend zijn geworden dat er in Middelburg een werkloze predikant woonde. Want ik kreeg een telefoontje van Desirée Krijger die me vroeg of ik zou willen voorgaan in de kerk van Driewegen. Dat wilde ik wel. En ik heb het als heel prettig ervaren: een mooie kerk, een fijne sfeer en erg sympathieke mensen. Daarom heb ik telkens opnieuw toegezegd, wanneer ik weer werd gevraagd. 

Toen ik afgelopen februari – negen jaar later, dus – voor een sollicitatiegesprek naar Driewegen kwam, zei iemand van de beroepingscommissie tegen mij: “Ik ken u.”

Geboren en getogen ben ik in Duitsland, en wel in Osnabrück. Toen ik vijf was, verhuisden mijn ouders met mijn oudere zus, mijn jongere broer en mij naar een dorp dat op 8 km afstand ligt van die stad. Daar moest ik vanaf mijn twaalfde elke dag naartoe, want in ons dorp was er geen middelbare school. Door klasgenoten ben ik op mijn veertiende terechtgekomen bij de jeugdkring van een Lutherse gemeente. Omdat mijn moeder katholiek was, hadden onze ouders ons in dat geloof opgevoed. Maar ze lieten ons vrij. Daarom hadden ze er ook geen enkele moeite mee dat ik op 18-jarige leeftijd besloot om lid te worden van de Lutherse Kerk. Ik bleef echter ook open naar andere geloofsgemeenschappen en bezocht bijvoorbeeld diensten van de Baptisten en de Vergadering. 

Tijdens een studiejaar in de Zuid-Franse stad Montpellier heb ik meegewerkt in het catechisatieteam van een gemeente die hoorde bij de Église Reformée de France, een Gereformeerde Kerk, dus. Voor mijn afstudeerproject en scriptie voor het kerkelijk examen heb ik meerdere korte periodes meegeleefd in verschillende orthodoxe kloosters. Door al deze dingen heb ik ervaren dat er in elke traditie en stroming waardevolle elementen zijn die het geloof kunnen verdiepen. Daarom sta ik open voor verschillende wijzen van geloofsbeleving en voel ik me thuis in een pluriforme en gastvrije geloofsgemeenschap. 

Na mijn studie theologie en kerkelijk examen heb ik veertien maanden als invaller in de Duitse Gemeente te Amsterdam gewerkt. Toen die gemeente weer een eigen predikant kreeg, wilde ik eigenlijk naar Duitsland terugkeren. Maar in die tijd waren er bijna geen vacatures. Daarom informeerde ik of ik eventueel in de Lutherse Kerk in Nederland een beroep kon aanvaarden. Dat kón, maar ik moest dan wel eerst nog een examen, een zogeheten “proponentsexamen”, afleggen. Gelukkig had ik op eigen initiatief aardig Nederlands geleerd, zodat ik die uitdaging aanging. Na aflegging van het proponentsexamen kreeg ik een beroep naar vier kleine Lutherse gemeenten in de Veenkoloniën. 

In 2000 werd ik beroepen naar de Lutherse gemeente Groede-Middelburg-Vlissingen. Mijn gemeenteleden woonden verspreid over heel Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland. Omdat ik altijd ervan had gedroomd om ook nog eens buiten Europa te werken, reageerde ik in 2004, één jaar na mijn huwelijk met Afke van der Wijk, op de advertentie op een gemeente van Nederlandse emigranten in Brazilië. Na een lange en spannende beroepingsprocedure werd ik door de gemeente daar gekozen. Zo verhuisden Afke en ik vier maanden na de geboorte van onze zoon Jesse, op 1 april 2005 (dat is géén grapje 😃), naar Brazilië. Daar kwam eind oktober 2006 onze jongste zoon, Wietse, ter wereld. 

In april 2010 keerden we naar Middelburg terug. Omdat de beroepingsprocedures erg lang duurden en ook nog eens onderbroken werden door de zomervakantie, kreeg ik pas aan het eind van het jaar een beroep. En wel naar de Gereformeerde Kerk in Zuidhorn. 

Na negen jaar daar te hebben gestaan, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik vind het geweldig dat ik weer naar Zeeland terug kan, want ik houd ontzettend van die provincie. Vanaf 1 september zal ik voor 50% aan de slag gaan als ouderenpastor in Middelburg en voor nog eens 50% in uw gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande. We wonen weer in Middelburg, en wel aan de Hannie Schaftstraat 3. Jesse en Wietse zullen naar het CSW Van de Perre gaan, en Afke zal vanaf 1 september drie dagen per week als POH GGZ in een gezondheidscentrum in Oost-Souburg werken. Ik ben mobiel bereikbaar op nummer 06-49 717 353.

Op 31 juli hebben mijn gezin en ik op een heel plezierige manier kennis gemaakt met de kerkenraad van uw gemeente. We hebben ontzettend genoten van de warme, gastvrije sfeer en de open gesprekken. Ik verheug me er dan ook op om in uw gemeente te komen werken!

Met een hartelijke groet, Jörg Buller  –  2 augustus 2019